POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM „NAJLEPSZEDLADZIECI.COM”

 1. Music Mariusz Totoszko z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 34 lok. 5 (86-300) Grudziądz, NIP 6971374611, REGON  145865880 (dalej: „Music Mariusz Totoszko”), przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania i ochrony prywatności osób odwiedzających serwis internetowy dostępny pod adresem URL www.najlepszedladzieci.com (dalej: „serwis”).
 2. Osoby korzystające z serwisu www.najlepszedladzieci.com (dalej: „korzystający”) pozostają anonimowe do momentu, aż same nie zdecydują inaczej. W czasie wizyty korzystającego w serwisie, serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz serwisem.
 4. Dodatkowo serwis może gromadzić inne anonimowe dane dotyczące liczba odwiedzin, kraju, wykorzystywanej przeglądarki, czasu wizyty itp.
 5. Korzystający, który kontaktuje się z Music Mariusz Totoszko za pomocą formularza kontaktowego, poczty email, itp. przekazuje jednocześnie swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym – sporządzenia odpowiedzi na zadane pytanie/zgłoszoną informację.
 6. Music Mariusz Totoszko może wykorzystywać dwa rodzaje plików cookies – cookies sesyjne
  i cookies trwałe. Cookies sesyjne są przechowywane na urządzeniu korzystającego
  i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia korzystającego. Cookies trwałe są przechowywane na urządzeniu korzystającego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia korzystającego.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: (i) dostosowania zawartości serwisu do preferencji korzystającego oraz optymalizacji korzystania z serwisu, (ii) realizacji procesów niezbędnych dla zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu, (iii) analiz
  i badań oglądalności serwisu.
 8. Korzystający może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia korzystającego. Zmiany ustawień, o których mowa
  w zdaniu poprzednim, korzystający może dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
  w taki sposób, aby blokować  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu korzystającego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.